Uitgangspunten en doelstellingen

Uitgangspunten voor dit charter zijn:

 • Global Strategy on Infant and Young Child Feeding.
 • Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
 • Richtlijn Voedselkeuze Voedingscentrum.
 • JGZ richtlijn ‘Voeding & Eetgedrag’.
 • NVK richtlijn ‘Signalering van somatische oorzaken bij afwijkend voedingsgedrag’.
 • KJP richtlijn ‘Eetstoornissen’.
 • Onder gezonde voeding wordt verstaan: de inname van een voeding die voldoende voedingstoffen bevat om aan de behoefte te voorzien voor gezonde groei en ontwikkeling, hierbij rekening houdend met leeftijds adequaat eetgedrag, waaronder portiegroottes, en voedingsgewoonten.

Doelstellingen

 • De kwaliteit en continuïteit van de zorg ten aanzien van gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar te verbeteren door brede publiek-private samenwerking.
 • Bundelen van consensuskennis en implementatiestrategieën t.a.v. gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar.
 • Op basis hiervan komen tot gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen waarbij preventie van over- en ondergewicht en voorkomen van deficiëntie sleutelbegrippen zijn.
 • Vertalen van de gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen naar eenduidige, praktische adviezen die breed gedragen worden, en bruikbaar zijn om te communiceren naar de consument.

Babyvoeding

Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Roelinde Bakker

© Voedingscentrum 2015