Activiteiten

Article 'Lifestyle Screening Tools for Children in the Community Setting: A Systematic Review'

Article by: Krijger, A., Ter Borg, S., Elstgeest, L., van Rossum, C., Verkaik-Kloosterman, J., Steenbergen, E., Raat, H., & Joosten, K. (2022). Lifestyle Screening Tools for Children in the Community Setting: A Systematic Review. Nutrients, 14(14), 2899. https://www.mdpi.com/2072-6643/14/14/2899


Article 'Evaluation of Nutrient Intake and Food Consumption among Dutch Toddlers'

Article by: Steenbergen, E., Krijger, A., Verkaik-Kloosterman, J., Elstgeest, L., Ter Borg, S., Joosten, K., & van Rossum, C. (2021). Evaluation of Nutrient Intake and Food Consumption among Dutch Toddlers. Nutrients, 13(5), 1531. https://doi.org/10.3390/nu13051531


Project ontwikkeling Voeding- en leefstijlscreeningsinstrument voor de jeugdgezondheidszorg van start

Op initiatief van het Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen is een voorstel voor de ontwikkeling van een Voedings- en leefstijlscreeningsinstrument voor de jeugdgezondheidszorg opgesteld en ingediend voor subsidie. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is hiervoor subsidie toegekend en inmiddels is het project van start. Een consortium van diverse partijen werkt aan de ontwikkeling van het instrument.


Voedingsprotocol ontwikkeld door de Stuurgroep Ondervoeding: 'De screening en behandeling van ondervoede kinderen in het ziekenhuis'

Voedingsprotocol 'De screening en behandeling van ondervoede kinderen in het ziekenhuis'


Artikel ''Hoe veranderen we het voedingspatroon van jonge kinderen?''

Artikel ''Hoe veranderen we het voedingspatroon van jonge kinderen?''


Verslag Groente-TOP 2016

Verslag Groente-TOP 2016


Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Roelinde Bakker

© Voedingscentrum 2015