Project ontwikkeling Voeding- en leefstijlscreeningsinstrument voor de jeugdgezondheidszorg van start

Op initiatief van het Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen is een voorstel voor de ontwikkeling van een Voedings- en leefstijlscreeningsinstrument voor de jeugdgezondheidszorg opgesteld en ingediend voor subsidie. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is hiervoor subsidie toegekend en inmiddels is het project van start. Een consortium van diverse partijen werkt aan de ontwikkeling van het instrument.

Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Roelinde Bakker

© Voedingscentrum 2015