platform
Gezonde Voeding
0-4 jaar

Het hoofddoel van het ‘Platform Gezonde Voeding 0-4 jaar’ is om een bijdrage te leveren aan een gezonder voedings- en eetpatroon voor 0-4 jarigen. Alle partijen van deze unieke publieke-private samenwerking ondersteunen dit gemeenschappelijk maatschappelijk belang. Samen hebben zij een gemeenschappelijke visie geformuleerd: ‘Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar’.
Het hoofddoel van het ‘Platform Gezonde Voeding 0-4 jaar’ is om een bijdrage te leveren aan een gezonder voedings- en eetpatroon voor 0-4 jarigen. Alle partijen van deze unieke publieke-private samenwerking ondersteunen dit gemeenschappelijk maatschappelijk belang. Samen hebben zij een gemeenschappelijke visie geformuleerd: ‘Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar’.

De volgende partijen zijn verenigd in het Platform Gezonde Voeding 0-4 jaar:

 • AJN Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • GroentenFruit Huis
 • MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst)
 • Stichting Voedingscentrum Nederland
 • School of Nutrition & Translational Research in Metabolism (NUTRIM)
 • Schuttelaar & Partners
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Wageningen
 • Vereniging Arts en Leefstijl
 • Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Wilt u zich aansluiten bij het Platform Gezonde Voeding 0-4 jaar en onderschrijft uw organisatie de uitgangspunten van het Charter? Neem contact met ons op.

Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Symone Detmar

© Voedingscentrum 2015