Uitgangspunten en doelstellingen

Uitgangspunten voor dit charter zijn:

 • Global Strategy on Infant and Young Child Feeding van de WHO
 • Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad
 • Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
 • JGZ-richtlijn ‘Voeding & Eetgedrag’ 
 • NVK-richtlijn ‘Signalering van somatische oorzaken bij afwijkend voedingsgedrag’
 • KJP-richtlijn ‘Eetstoornissen’ 
 • NVK-richtlijn ‘Ondergewicht’ 
 • JGZ-richtlijn ‘Ondergewicht.
 

Doelstellingen

 1. Het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor jonge 
  kinderen, door gezonde voeding voor 0-4-jarigen als essentieel onderdeel 
  hierin mee te nemen. Dat doen we met behulp van een brede 
  publiek-private samenwerking. 
 2. Het bundelen van kennis over implementatiestrategieën en consensus-kennis over gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar.
 3. Het opstellen van gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen, waarbij preventie en signalering van over- en ondergewicht en voorkomen 
  van deficiëntie sleutelbegrippen zijn. Hiervoor maken we gebruik van de hierboven gebundelde kennis. 
 4. Het ontwikkelen van breed gedragen, eenduidige en praktische adviezen die bruikbaar zijn om te communiceren naar consumenten, gebaseerd 
  op gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen.
 5. Het actief contact houden met andere programma’s, projecten, initiatieven en onderzoeken, die raakvlakken hebben met ons hoofddoel.

Babyvoeding

Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Roelinde Bakker

© Voedingscentrum 2015